Som ansøger vælger du Ansøger login

    Ansøger login er indgangen til at indsende en digital ansøgning for at kunne ansøge om støtte i henhold til fondens formålsbestemmelse.


Du skal efterfølgende vælge om du søger støtte som:

A. Enkelttperson eller familie, som søger om støtte som følge af sociale problemer.
B. Grupper af personer, organisationer, foreninger m.v. som søger om støtte til socialt belastede personer eller persongrupper.
C. Støtte til projekter, initiativer m.v., som har til formål at undersøge, belyse eller gøre opmærksom på uværdige sociale vilkår.